Höstaster

Höstaster är en pålitlig höstblomma som blommar ända tills frosten blir svår. Den kan bli ganska högväxt men det finns även lågväxta varianter. Oftast är färgen lila eller rosa men även röda, vita och blå färger kan förekomma. Viss förvirring råder när det gäller sortbenämning eftersom flera snarlika arter finns vilka alla kan betecknas som höstaster. Det finns i princip tre varianter: Höstaster (Aster novi-belgii), Luktaster (Aster novi-angliae) och Oktoberaster (Aster dumosus). Skillnaderna mellan dessa är mycket små. Dock kan man säga att Luktastrarna har större blommor och mer kraftigt växtsätt i jämförelse med Höstastern och Oktoberastern. Den sistnämda sorten blir i allmänhet låg (högst 50 cm) medan Höstastern ofta blir över metern hög. Samtliga sorter kan vara lite känslig för mjöldaggsangrepp som vissa svåra år kan ge växten en ganska bedrövligt utseende på bladen medan blommorna ändock klarar sig bra. Mjöldagg är en svårbekämpad svampsjukdom som möjligen kan hållas tillbaka genom att gödsla sparsamt, ej tillåta att växten torkar ut samt genom att plantera i ett tämligen vindskyddat läge. Se mina olika sorter nedan.

Hög (1 m) rosa höstaster

Hög (1.30 m) violett luktaster

Låg (60 cm) rosaröd oktoberaster

Läs mer om Höstaster:

Allmänt:
             Virtuella floran: Astrar

Köpställen:
              Plantskola.com (leta efter Aster)
              Lindbloms Fröer